ChSD
START / AKTYWNOŚCI / CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE

Kontakt:
Grażyna Wyżlic-Czerwińska
chsdbydgoszcz@gmail.com

tel. 793 955 910
tel. 600 264 414

REGON 369666180
KRS 0000722225
NIP 953 26 37 168

konto: BZWBK
83 1500 1360 1213 6009 4765 0000

Statut ChSD
Satzung des ChSD
ChSD
2017-10-02

 

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE jest ogólnopolską organizacją, której celem jest realizacja biblijnej zasady zawartej w Ewangelii św. Mateusza:

 

łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodzącego przyjąć, chorego i przebywającego w więzieniu odwiedzić.

 

Oddział Terenowy w Bydgoszczy działa pod hasłem RODZINA TO JEDNA DRUŻYNA Zajmujemy się pracą wśród rodzin, niosąc pomoc tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonym kobietom i rodzinom zagrożonym przemocą, bezrobociem i bezdomnością. Pragniemy również wspierać rodziny wielodzietne bez względu na ich sytuację materialną.

 

Podejmujemy różnorodne działania wspierające rodzinę jako najlepsze środowisko wychowawcze dla następnych pokoleń. Pragniemy, by w naszych domach były wychowywane szczęśliwe dzieci, by w środowisku domowym rozwijali się obywatele potrafiący podejmować właściwe decyzje, ludzie wartościowi i mający poczucie własnej wartości.

 

Od roku 2014 prowadzimy bezpłatne KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla dzieci i młodzieży z Rzęczkowa (gmina Zławieś Wielka). Co roku biorą w nich udział dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Rzęczkowie, bo w programie tej szkoły nie ma takiego przedmiotu. W latach 2014 i 2015 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W roku 2016 powstała GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN Z DZIECKIEM Z ZESPOŁEM DOWNA. Oferujemy pomoc obecnym i przyszłym rodzicom dzieci z trisomią 21, organizujemy spotkania z terapeutami i specjalistami, którzy wspierają rehabilitację zarówno dzieci, jak i całej rodziny. Otrzymujemy finansowe wsparcie Miasta Bydgoszcz oraz poszukujemy dalszych środków na rozwój tego działania.

 

Od początku sierpnia 2017 działa w Białych Błotach placówka pod nazwą TWOJE MIEJSCE PRZY STOLE. Jest to jadłodajnia dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą zjeść ciepłego posiłku w domu, nie mają domu albo brak im kogoś, z kim mogliby zasiąść do stołu.

 

Zapraszamy na ciepły posiłek w postaci zupy i pieczywa od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00. W umówionym czasie można skorzystać z łazienki z natryskiem. Posiłki i korzystanie z toalety są całkowicie bezpłatne.

 

© 2021 Kościół Zielonoświątkowy Zbór "BETEL" w Bydgoszczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Wiecej informacji o polityce cookies