Biblioteka
START / AKTYWNOŚCI / BIBLIOTEKA

Kontakt:
Grażyna Wyżlic-Czerwińska

Kiedy:

po każdym nabożeństwie

 Biblioteka
Księgozbiór
2014-10-08

 Nasza biblioteka posiada już ponad 1600 woluminów. Ogromna część księgozbioru pochodzi z darów, ale coraz więcej nowych pozycji jest kupowanych przez zbór. Zapraszamy do korzystania z naszych zasobów, jak również do uzupełniania ich o nowe, wartościowe pozycje. Poniżej przedstawiamy zestawienie działów rzeczowych.

1. BIBLISTYKA

1.1. PISMO ŚWIĘTE (Teksty Starego Testamentu i Nowego Testamentu)

1.2. KONKORDANCJE. WSTĘP DO ST. WSTĘP DO NT

1.3. EGZEGEZA STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU (interpretacja i krytyka tekstu)

 2. TEOLOGIA

 2.1. DOGMATYKA (teologia systematyczna, etyka)

 2.2. TEOLOGIA HISTORYCZNA (historia Kościoła, historia teologii)

 2.3. TEOLOGIA PRAKTYCZNA (homiletyka, duszpasterstwo, katechetyka)

 3. SPOŁECZNOŚĆ LUDZI WIERZĄCYCH

 3.1. PRZYWÓDZTWO. NABOŻEŃSTWO. GRUPY DOMOWE

 3.2. RELACJE MIĘDZYLUDZKIE

 3.3. ORGANIZACJE POZAKOŚCIELNE

 3.4. ŚWIADECTWA

 4. RODZINA CHRZEŚCIJAŃSKA

 4.1. NARZECZEŃSTWO. MAŁŻEŃSTWO. MIŁOŚĆ. WYBÓR PARTNERA

 4.2. WYCHOWANIE DZIECI

 4.3. ZAGROŻENIA RODZINY

 5. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE

 5.1. APOLOGETYKA

 5.2. EWANGELIZACJA

 5.3. EKUMENIZM

 5.4. NAUKA WOBEC BIBLII

 5.5. INNE RELIGIE

 6. LITERATURA POPULARNA

 6.1. ŚPIEWNIKI

 6.2. BELETRYSTYKA

 6.3. LITERATURA DLA DZIECI

 

© 2021 Kościół Zielonoświątkowy Zbór "BETEL" w Bydgoszczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Wiecej informacji o polityce cookies