Młodzież
START / AKTYWNOŚCI / MŁODZIEŻ

Kontakt:
Filip Śmigielski
mlodziez@betel.com.pl

Kiedy:

piątek: 18:00 (14 - 18 l.)
kaplica zboru

czwartek: 19:30 (19+)
różne lokalizacje

 Młodzież

W naszym kościele chcemy zainspirować młodych ludzi do życia na Bożą chwałę oraz odważnego szerzenia Ewangelii. Każdego tygodnia spotykamy sie, by wspólnie odkrywać Pana Boga objawionego w Biblii i uwielbiać go śpiewem i modlitwą. Nie zapominamy przy tym o przyjaznej i luźnej, "młodzieżowej" atmosferze, otwartej na nowe osoby.

Jeśli chcesz do nas dołączyć - zapraszamy!

Organizujemy spotkania dla młodzieży w wieku szkolnym (14 - 19 lat) oraz "okołostudenckim" (w praktyce: 19+). Szczegółowe informacje znajdują sie w kolumnie obok.

Co będzie
2014-09-11

Na spotkaniach młodzieżowych będziemy w tym roku skupiać się na poznaniu osoby i dzieła Pana Jezusa.

Pośród wielu nieszablonowych wydarzeń będziemy się starać robić wszystko, by hasło Jezus w centrum nie zostało tylko sloganem. To On jest przyczyną naszych spotkań, sensem i celem naszego życia. Jego też chcemy ogłaszać podczas wyjść ewangelizacyjnych, wywyższać w trakcie wieczorów uwielbienia czy stawiać za wzór przy okazji organizacji Dnia Faceta...

A spotkania studenckie? Nadal bardziej kameralne i nastawione na solidne studium biblijne. Wszystkich w wieku okołostudenckim zapraszamy tym bardziej, że staramy się odkrywać Boże Słowo werset po wersecie, dzięki czemu - zgodnie z obietnicą z Listu do Hebrajczyków - staje się zaskakująco żywe i skuteczne. Nie wierzysz - przyjdź i przekonaj się!

Oto zarys planu na ten rok szkolny. Wierzymy, że Duch Święty będzie nas prowadził ku jeszcze większym rzeczom, ku dojrzałości i lepszemu poznaniu naszego Pana (Ef. 4:13).

We wszystkim Soli Deo Gloria - Tylko Bogu Chwała!!

© 2021 Kościół Zielonoświątkowy Zbór "BETEL" w Bydgoszczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Wiecej informacji o polityce cookies