Pastor Senior
START / PASTOR SENIOR / PRAWIE CZYNI RÓŻNICĘ

Prawie czyni różnicę

"A na to Agryppa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem." Dz 26.28

Co chce nam zakomunikować przeczytany tekst, będący relacją jak Ap. Paweł przesłuchał Agrypę mimo, że król sądził iż przesłuchuje Pawła?

1 lutego 2003 roku, podczas powrotu z przestrzeni kosmicznej, prom Columbia uległ zniszczeniu w wyniku uszkodzenia osłony termicznej. Wahadłowiec Columbia prawie wykonał misję..., miał tylko około 16 minut do lądowania..., PRAWIE wylądowali... ale prawie nie wystarczyło by odnotować sukces misji.

Rozmowa z Ap. Pawłem była prawdopodobnie jego ostatnią szansą, by usłyszeć ewangelię i zostać uratowanym. Warto zauważyć, że w ocenie przesłuchujących Ap. Paweł prześladując chrześcijan, był MĄDRY. Kiedy mówił o Jezusie był w ich ocenie SZALONY.

"A gdy on to mówił ku swojej obronie, zawołał Festus donośnym głosem: Szalejesz, Pawle! Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa."

Zwolennicy ewolucji dokładnie tak oceniają wierzących, którzy mają odwagę przyznawać się do twórczych aktów Boga a nie ewolucji.

Chrześcijanie są ludźmi, którzy wystają z tłumu.

"A na to Agryppa do Pawła: O mało byś mnie nie nakłonił, bym został chrześcijaninem."

Prawie - ale nie całkiem.

Niebezpieczne słowo - "PRAWIE"

Prawie nie jest wystarczająco dobre w głoszeniu słowa, które darzy życiem, bo jeśli wszystko co wykona będzie prawie decyzją, to po wylądowaniu będą tylko prawie chrześcijanie.

Agrypa PRAWIE pokutował, PRAWIE dał życie Jezusowi. PRAWIE, ale nie całkiem.

 

Prawie czyni wielką różnicę.

Czy naprawdę chrześcijanin, to coś znaczy?

"I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego." Obj 20.15

Jeśli istnieje lista oczekujących, to zapewne są na niej Agrypa i Festus. Nie osiągnęli sukcesu, prawie, ale nie całkiem. Ilu ludzi będzie na tej liście? Prawie dokonali biegu, ale nie osiągnęli sukcesu, byli poruszeni, ale kiedy był czas na decyzję, byli PRAWIE GOTOWI.

Sukces albo niepowodzenie naszego życia będzie zależeć od tego czy wysiądziemy bezpiecznie po drugiej stronie?

Prawie zostaliśmy przekonani - ale nie całkiem...

Prawie wzruszony nie wystarcza, musimy odpowiedzieć kiedy Duch Święty mówi do nas.

"Prawie wygrali" - słowa skręcające wnętrzności. Prawie przekonany, jest jak człowiek, który prawie został uratowany, a jednak zginął mimo wysiłków.

Co trzyma ludzi w "OBOZIE PRAWIE"? - JUTRO.

"Podejmę decyzję później." i przez brak decyzji podjęli decyzję.

"Prawie chrześcijanin" jest jednym z najnieszczęśliwszych stworzeń na świecie.

Co twoja rodzina powie kiedy umrzesz? "Prawie został uratowany!” "Prawie" - ale przegrał.

Nie możesz mieć błogosławieństwa przez prawie bycie przekonanym. Twój głód nie może zostać zaspokojony przez prawie jedzenie, ani twoje pragnienie ugaszone przez prawie napicie się. Jest jednak słowo, które niweluje słowo "PRAWIE", to słowo "PRZEKONANY".

2Tym 1:12 ...wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia.

Przekonany, że Jezus jest jedyną drogą, że Jezus jest ostateczną drogą!

Podejmujmy decyzje by PRAWIE zamienić w 100% PRZEKONANIA.

lub pobierz

© 2021 Kościół Zielonoświątkowy Zbór "BETEL" w Bydgoszczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Wiecej informacji o polityce cookies