START / PASTOR

Pastor Janusz Modrzyński

Urodził się 7 grudnia 1970 roku w Bydgoszczy. Tu się wychowywał i nawrócił. Drogę duchowego rozwoju rozpoczął w roku 1988 w Zborze Betel Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, gdzie pastorem był prezbiter Zdzisław Józefowicz. Od samego początku zaangażował się w Misji Nowej Nadziei, a w następnych latach brał udział w Misji Namiotowej. Wtedy odebrał wyraźne powołanie do służby Bogu. Efektem tego były studia w Warszawskim Seminarium Teologicznym (1990-1993). Od roku 1993 do 2009 pełnił funkcję lidera młodzieżowego w zborze Betel. Był to dla przyszłego pastora okres intensywnej pracy wśród młodych ludzi, przełomowy w rozwoju i dla jego dalszej służby w Kościele. W roku 2001 został ordynowany na duchownego Kościoła Zielonoświątkowego. W 2002 roku ukończył studia licencjackie na kierunku teologicznym w zakresie teologii biblijnej w Warszawskim Seminarium Teologicznym. W latach 2002-2004 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie, którą ukończył z tytułem magistra w 2005 roku. W 2014 r. powołany został na pastora pomocniczego, a 12 lutego 2017 r. został wprowadzony w urząd pierwszego pastora Zboru „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy. Pastor Janusz jest żonaty z Agnieszką, a oboje są szczęśliwymi rodzicami Martyny i Michała.
Pastor
© 2021 Kościół Zielonoświątkowy Zbór "BETEL" w Bydgoszczy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Wiecej informacji o polityce cookies